+ 7 (7172) 999 387
hajj@muftyat.kz
10 маусым, 2018

Тауафтың алтыншы айналымында оқылатын дұғаОқылуы: Аллаһумма иннә ләкә ғалейя хүқұұқан кәсиирәтән фиимә бейнии уә бейникә, хүқұұқан кәсиирәтән бейнии уә бейнә халқикә. Аллаһумма мә кәәнә ләкә минһә фа-ағфирһу лии уә мә кәәнә ли-халқикә фә-тәхәммәлһу ғанни уә ағнинии би-жәләәликә ған хәрәәмикә уә би-тағаатикә ған мағсыйатикә, уә би-фадлыкә ғамман сиуәәкә, йа уәәсиға-л-мағфирати. 
Аллаһумма иннә бейтикә азыым, уә уәжһәкә кәриим, уә әнтә йа Алла хәлиим кәриим азыым түхиббул-ғафуа фа-ағфу ғайнии.

Мағынасы: Иә, Алла! Меніменен Сен арасында Сенің маған деген көптеген хақыларың бар. Менімен Сен жаратқандардың арасында көптеген хақыларың бар. Иә, Алла! Олардан кеткен кінәлар үшін де 
 мен Сенен кешірім сұраймын. Олардың кінәларын 
 мен де арқалаймын. Құдіретіңмен тыйым сал, тағаттылығыңмен бір өзіңе бағындыр. Қайырымдылығыңмен жаман мінезден арылт. Иә, кешірімді, кең пейілді Жаратқан Ием! Сенің үйің – құдіретті. Жүзің – мейірімді. Иә, Алла! Сен – бәрін де көретін құдіретті, мейірімді Жаратушымызсың. Кешірім жасағанды ұнатасың, мені де кешір.