+ 7 (7172) 999 387
hajj@muftyat.kz
10 маусым, 2018

Тауафтың төртінші айналымында оқылатын дұғаОқылуы: Аллаһумма әжғалһу хижжән мәбруурән уә сағйән мәшкуурән, уә зәнбән мағфуурән, уә амалән саалихән мақбуулән, уә тижәәрәтән лән тәбүүрә, йа ғаалима мә фи-с-сұдуур ұхрижни йа Алла мин-з-зұлұмаати илә-ннуур Аллаһумма инни әсәлүкә мүүжибәәти рәхмәтикә уә ғазаіимә мағфирәтикә уә-с-сәләәмәтә мин күлли исмин уә-л-ғаниимәтә мин күлли биррин, уә-л-фәузә би-лжәннәти уә-н-нәжәәтә мин-ән-нәәр, рәбби қыннығни бимә рәзәқтәни, уә бәәрик лии фимә ағтайтәни, уә ахлиф ғала күлли ғаибә лии минкә бихейрин. 

Мағынасы: Иә, Алла! Қажылығымды адал қыл, ниетімді ризашылығыңмен қабыл ал. Кінәмді кешір. Игі істерімді қабыл ал. Саудамды табысты ет. Иә, Жаратқан Ием! Зұлымдықтан аулақ қыл, жүрегімізді нұрға толтыр. Иә, Алла! Сенен іс-әрекеттеріме ризашылық білдіруді, ағаттық ниеттеріме кешіріммен қарауды сұраймын. Әрбір теріс ісімді түзу жолға сал, әрбір игі ісімді жарылқа. Жәннәттің төрін бер, тозақтың отынан сақта. Жаратқан Ием! Берген рызығыңа мені қанағат ет. Құт-берекеңді бере бер. Маған ғайыб (белгісіз) нәрселерді қайырыммен бер.